Archeologia

Wykonujemy prace archeologiczne na zlecenie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz samorządów na stanowiskach archeologicznych zagrożonych zniszczeniem na skutek robót budowlanych i ziemnych, takich jak: budowa domów, dróg, różnorodnych inwestycji liniowych, melioracji, eksploatacji złóż, nasadzeń leśnych, a także na stanowiskach niszczonych w wyniku prac rolnych i erozyjnych. Zapewniamy kompleksową obsługę archeologiczną, także związaną z pomocą w sprawach formalnych.
 
Zapewniamy Państwu wykonanie usług archeologicznych w zakresie:
- kwerendy archiwalnej
- archeologicznych, rozpoznawczych badań powierzchniowych
- archeologicznych badań sondażowych, wyprzedzających i ratowniczych (ratunkowych)
- badań archeologiczno - architektonicznych
- nadzorów archeologicznych podczas prac ziemnych
- opracowań wyników badań archeologicznych
- ekshumacji szczątków ludzkich
 
Posiadamy wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia do wykonywania w/w prac.
Nasza działalność podlega podstawowej stawce VAT (23%), sklasyfikowana według PKD 2004: 92.52.B Ochrona zabytków; według PKD 2007: 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.
 
Copyright ©2017 PAiG Sp. z o.o., All Rights Reserved.